پزشکان ما

تیم پزشکان جوان و مجرب، فعال در حوزه سلامت دهان و دندان، زیبایی، پوست و مو

دکتر امین فلاحی

مدیریت مجموعه، دندان پزشک

دکتر محمد رضا صداقتی

مدیریت دایا دنتال، دندان پزشک

دکتر شبنم افضلی

مدیریت دایا بیوتی، متخصص پوست

تیم پزشکی حاضر در دایا دنتال

پزشکان آموزش دیده آکادمیک با سابقه درخشان

امین فلاحی

دندان پزشک

هانیه اعتماد

دندان پزشک

member2.jpg

محمدرضا صداقتی

دندان پزشک

تیم پزشکی حاضر در دایا بیوتی

پزشکان آموزش دیده آکادمیک با سابقه درخشان

Adam Foster

Executive Officer

member2.jpg

Jason Sterling

Marketing Head

dayaclinic-404-hero

Captain Leo

Happy Employee